ក្រសួងទេសចរណ៍នឹងរៀបចំពិធីសន្និបាតបូកសរុបការងារទេសចរណ៍ ការបូកសរុបផែនការស្តារ និងលើកស្ទួយវិស័យទេសចរណ៍កម្ពុជាក្នុង និងក្រោយវិបត្តិជំងឺកូវីត-១៩ ដំណាក់កាលទី១ (២០២០-២០២១) និងឆមាសទី១ឆ្នាំ២០២២ និងលើកទិសដៅផែនការស្តារឡើងវិញនូវវិស័យទេសចរណ៍ដំណាក់កាលទី២ (ឆមាសទី២ ឆ្នាំ២០២២-២០២៣) នាថ្ងៃស្អែកទី១២-១៣ ខែកក្កដានៅទីស្តីការក្រសួងទេសចរណ៍៕