​ដោយ​: សុផល​/​ភ្នំពេញ​: ក្រសួង​សាធារណការ​និង​ដឹកជញ្ជូន បានចេញ​សេចក្តីជូនដំណឹង​មួយ​កាលពី​ថ្ងៃទី​១៣​ខែកក្កដា​ឆ្នាំ​២០២២​ចំពោះ​ក្រុមហ៊ុន សាខា​ក្រុមហ៊ុន និង​ភ្នាក់ងារ​ធ្វើ​អាជីវកម្ម​ដឹកជញ្ជូន​អ្នកដំណើរ ត្រូវ​ប្រញាប់​រួសរាន់​មក​បំពេញបែបបទ​ស្នើសុំ​ចុះបញ្ជី និង​សុំ​អនុញ្ញាត​ធ្វើ​អាជីវកម្ម​។​

​សេចក្តីជូនដំណឹង បានឱ្យដឹងថា​៖​ក្រុមហ៊ុន សាខា​ក្រុមហ៊ុន និង​ភ្នាក់ងារ​ធ្វើ​អាជីវកម្ម​ដឹកជញ្ជូន​អ្នកដំណើរ​ទាំងឡាយណា​ដែល​ពុំទាន់​បាន​ចុះបញ្ជី ធ្វើ​អាជីវកម្ម​ដឹកជញ្ជូន​អ្នកដំណើរ និង​ភ្នាក់ងារ​ធ្វើ​អាជីវកម្ម​ដឹកជញ្ជូន​អ្នកដំណើរ​ទាំងឡាយណា​ដែលមាន​លិខិតអនុញ្ញាត​ឱ្យធ្វើ​អាជីវកម្ម​ដឹកជញ្ជូន​អ្នកដំណើរ​ដែល​ផុត​សុពលភាព​ត្រូវ​រួសរាន់​មក​បំពេញបែបបទ​ស្នើសុំ​ចុះបញ្ជី​និង​សុំ​អនុញ្ញាត​ធ្វើ​អាជីវកម្ម​ស្របទៅតាម​ច្បាប់​ជា​ធរមាន​និង​ស្នើសុំ​អនុញ្ញាត​បន្ត​សុពលភាព​ធ្វើ​អាជីវកម្ម​ដឹក​អ្នកដំណើរ​ឱ្យស្រប​ទៅតាម​ច្បាប់​ជា​ធរមាន​។​

​ការចេញ​សេចក្តីជូនដំណឹង​នេះ ដោយសារ​កន្លងមកនេះ ក្រសួង​សាធារណការ និង​ដឹកជញ្ជូន បាន​ពិនិត្យឃើញថា​៖ មាន​ក្រុមហ៊ុន សាខា​ក្រុមហ៊ុន និង​ភ្នាក់ងារ ធ្វើ​អាជីវកម្ម​ដឹកជញ្ជូន​អ្នកដំណើរ​មួយចំនួន បាននិងកំពុង​តែ​ធ្វើ​អាជីវកម្ម​លើ​មធ្យោបាយ​ដឹកជញ្ជូន​របស់ខ្លួន​ដោយ​គ្មាន លិខិតអនុញ្ញាត​ឱ្យធ្វើ​អាជីវកម្ម និង​មួយចំនួនទៀត​បាន​ប្រើប្រាស់​នូវ​លិខិតអនុញ្ញាត​ដែល​ផុត​សុពលភាព​ប្រើប្រាស់​។​

​ក្នុងករណី​ដែល​ក្រុមហ៊ុន សាខា​ក្រុមហ៊ុន និង​ភ្នាក់ងារ​ធ្វើ​អាជីវកម្ម​ដឹកជញ្ជូន​អ្នកដំណើរ​ទាំងឡាយណា ពុំមាន​លិខិត អនុញ្ញាត​ដឹកជញ្ជូន​អ្នកដំណើរ ឬ​មាន​លិខិតអនុញ្ញាត​ដឹកជញ្ជូន​អ្នកដំណើរ​ផុត​សុពលភាព ហើយ​មិន​បានមក​បំពេញបែបបទ ស្នើសុំ​ចុះបញ្ជី និង​សុំ​អនុញ្ញាត​ធ្វើ​អាជីវកម្ម​ដឹកជញ្ជូន​អ្នកដំណើរ ឱ្យស្រប​ទៅតាម​លិខិតបទដ្ឋាន​គតិយុត្ត​ខាងលើនេះ​ទេ ក្រសួង​សាធារណការ និង​ដឹកជញ្ជូន នឹង​សហការ​ជាមួយ​ស្ថាប័ន​មាន​សមត្ថកិច្ច​ដើម្បី​ចុះ​ត្រួតពិនិត្យ​ព្រមទាំង​មាន​វិធានការ​​តាមផ្លូវ​ច្បាប់​ជា​ធរមាន​៕​