​ដោយ​៖ ដេប៉ូ / ភ្នំពេញ​៖ ក្រសួង​ការងារ និង បណ្តុះ​បណ្តា​វិជ្ជាជីវៈ បានចេញ​សេចក្តីជូនដំណឹង​មួយ ដោយ​បញ្ជាក់​ពី​ក្រុម​អធិការ​ការងារ នឹង​ចុះ​ត្រួតពិនិត្យ​ទិន្នន័យ ចាក់​វ៉ាក់សាំង​របស់​កម្មករ និយោជិត បច្ចុប្បន្នភាព​ព័ត៌មាន រោងចក្រ សហគ្រាស និង​ចំនួន​កម្មករ និយោជិត ព្រមទាំង​ការបង្កើត​ក្រុមការងារ​សុវត្ថិភាព និង​សុខភាព​ការងារ ប្រចាំ​រោងចក្រ សហគ្រាស​។​

​ក្នុង​សេចក្តីជូនដំណឹង កាលពី​ថ្ងៃទី​១៨ ខែកក្កដា ឆ្នាំ​២០២២ ក្រសួង​ការងារ បាន​ជំរុញ​ឱ្យ ដល់​ថ្នាក់​គ្រង​គ្រង រោងចក្រ សហគ្រាស សហការ​ជាមួយ​អាជ្ញាធរ​មូលដ្ឋាន រាជធានី ខេត្ត និង​មន្ទីរ​ការងារ និង​បណ្តុះបណ្តាល​វិជ្ជាជីវៈ រាជធានី ខេត្ត និង ណែនាំ​បងប្អូន​កម្មករ និយោជិត ឱ្យទៅ​ចាក់​វ៉ាក់សាំង​ដូ​ស​ជំរុញ ព្រមទាំង​ត្រូវបំពេញ​ព័ត៌មាន នៃ​ការចាក់​វ៉ាក់សាំង ក្នុង​ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រង​ទិន្នន័យ​រួម ពាក់ព័ន្ធ​វិស័យ​ការងារ តាមរយៈ​គេហទំព័រ https://acms.mlvt.gov.kh​។ ទន្ទឹមនឹងនេះ ម្ចាស់ ឬ​នាយក​រោងចក្រ សហគ្រាស ត្រូវធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព​ព័ត៌មាន រោងចក្រ សហគ្រាស ចំនួន​កម្មករ និយោជិត តាមរយៈ​គេហទំព័រ ខាងលើ និង​រៀបចំ​បង្កើត​ក្រុមការងារ​សុវត្ថិភាព និង​សុខភាព​ការងារ ប្រចាំ​រោងចក្រ សហគ្រាស ឱ្យបាន​ត្រឹមត្រូវ​។ សម្រាប់​ព័ត៌មាន​បន្ថែម ម្ចាស់ ឬ​នាយក​រោងចក្រ សហគ្រាស អាច​សាកសួរ​ព័ត៌មាន​ក្នុង​ក្រុម “​សម្រាប់​និយោជក​” តាមរយៈ​តេ​ឡេ​ក្រាម https://t.me/Fmployer hat ។​

​ប្រភព​ខាងលើនេះ បានបញ្ជាក់​បន្ថែមថាៈ អធិការ​ការងារ នឹង​ចុះ​ត្រួតពិនិត្យ​ទិន្នន័យ ចាក់​វ៉ាក់សាំង របស់​កម្មករ និយោជិត បច្ចុប្បន្នភាព​ព័ត៌មាន រោងចក្រ សហគ្រាស និង​ចំនួន កម្មករ និយោជិត ព្រមទាំង​ការបង្កើត​ក្រុមការងារ​សុវត្ថិភាព និង​សុខភាព​ការងារ ប្រចាំ​រោងចក្រ សហគ្រាស​។ ក្នុងករណី​ម្ចាស់ ឬ​នាយក​រោងចក្រ សហគ្រាស មិនបាន​អនុវត្តតាម​ខ្លឹមសារ នៃ​សេចក្តីជូនដំណឹង​នេះ ត្រូវ​ចាត់ទុកថា ល្មើស​នឹង​មាត្រា ៣៨២ នៃ​ច្បាប់​ស្ដីពី​ការងារ ដែល​ត្រូវ​ទទួលរង​ការពិន័យ និង​ចាត់វិធានការ​តាមផ្លូវ​ច្បាប់ ពី​អធិការ​ការងារ​៕/V​