រដ្ឋមន្ត្រី ក្រសួងបរិស្ថាន និង ជា ប្រធាន ក្រុមការងារ រាជរដ្ឋាភិបាល ចុះ មូលដ្ឋាន ខេត្ត ព្រះសីហនុ នាំយក ទៀនវស្សា និង ទេយ្យទាន ប្រគេន ដល់ ព្រះសង្ឃ ចំនួន ៤០ វត្ត នៅ ទូទាំង ខេត្ត ព្រះសីហនុ