​ដោយ​៖ ដេប៉ូ / ភ្នំពេញ​៖ ក្រសួង​ការងារ និង​បណ្តុះបណ្តាល​វិជ្ជាជីវៈ បានឱ្យដឹងថាៈ គិត​ត្រឹម​ថ្ងៃទី​១៩ ខែកក្កដា ឆ្នាំ​២០២២ នេះ មាន​អតីត​បុគ្គលិក​ក្រុមហ៊ុន ណាហ្គា​វើ​លដ៍ ចំនួន ៥ រូប បន្ថែមទៀត ក្នុងចំណោម​អតីត​បុគ្គលិក ដែល​មិនទាន់​ឯកភាព​ទទួលយក ការទូទាត់​ប្រាក់​បំណាច់ បញ្ចប់​កិច្ចសន្យា បានមក​ទទួលយក​ដំណោះស្រាយ តាមរយៈ​ការធ្វើ​លិខិត​ព្រមព្រៀង ទទួលយក​ប្រាក់​បំណាច់ បញ្ចប់​កិច្ចសន្យាការងារ ពី​ក្រុមហ៊ុន​រួចហើយ​។​

​បើ​យោងតាម​សេចក្តីប្រកាស​ព័ត៌មាន របស់​ក្រសួង​ការងារ នៅ​ថ្ងៃទី​១៩ ខែកក្កដា ឆ្នាំ ២០២២ បានបញ្ជាក់​ឱ្យដឹងថាៈ បន្ទាប់ពី​ការទទួល​ដំណោះស្រាយ របស់​អតីត​បុគ្គលិក ក្រុមហ៊ុន ណាហ្គា​វើ​លដ៍ បន្តបន្ទាប់ ឃើញថា មាន​អតីត​បុគ្គលិក សរុប​ចំនួន ២១៥ រូប ក្នុងចំណោម ៣៧៣ រូប បាន​យល់ព្រម​ទទួលយក​ការទូទាត់ នូវ​ប្រាក់​បំណាច់​បញ្ចប់​កិច្ច សន្យា​ការងារ ជាមួយ​ក្រុមហ៊ុន ដែល​ធ្វើឱ្យ​ចំនួន​អតីត​បុគ្គលិក ដែល​មិន​ព្រម ទទួលយក​សំណង នៅសល់​ត្រឹម ១៥៨ រូប​។​

​ការិយាល័យ​អ្នកនាំពាក្យ ក្រសួង​ការងារ បានឱ្យដឹង​ដែរ​ថាៈ នាពេល​កន្លងមក មន្ត្រី​ជំនាញ របស់​ក្រសួង​ការងារ និង​បណ្តុះបណ្តាល​វិជ្ជាជីវៈ បានធ្វើការ​ពិនិត្យ​ផ្ទៀងផ្ទាត់ ការទូទាត់​ប្រាក់​បំណាច់ បញ្ចប់​កិច្ចសន្យាការងារ ជាមួយ​តំណាង​ក្រុមហ៊ុន ហើយ​ពិនិត្យឃើញថា ការទូទាត់​ចំនួន ៤ ចំណុច គឺ​បាន​ត្រឹមត្រូវ​ស្របតាម​ច្បាប់ និង​លិខិតបទដ្ឋាន​គតិយុត្តិ ពាក់ព័ន្ធ​នឹង​ការបញ្ឈប់​ពី​ការងារ​រួម​។​

​ជាមួយគ្នានេះ ទីភ្នាក់ងារ​ជាតិ​មុខរបរ និង​ការងារ (NEA) នៃ​ក្រសួង​ការងារ និង​បណ្តុះបណ្តាល​វិជ្ជាជីវៈ នឹង​ត្រៀមខ្លួន ដើម្បី​ជួយ​សម្របសម្រួល ពាក់ព័ន្ធ​នឹង​ការជួយ ស្វែងរក​ឱកាស​ការងារ​ថ្មី សម្រាប់​បងប្អូន​អតីត​បុគ្គលិក​ផងដែរ​៕/V