ក្រសួង​សាធារណការ និង​ដឹកជញ្ជូន បានទទួល​គម្រោង​គ្រប់គ្រង​សំណល់​រាវ និង​រឹង​លក្ខណ​:​ស្តង់ដារ​សម្រាប់​ខេត្តកំពត​តាមរយ​:​ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ី​(ADB)​ជាមួយនឹង​ការស្ថាបនា​ទីលាន​កប់​សំរាម​ឲ្យ​ហើយ​រួចរាល់​នា​ចុងខែ​សីហា​ឆ្នាំ​២០២២​ខាងមុខ​។​រដ្ឋបាល​ខេត្តកំពត​នឹង​ទទួល​គ្រប់គ្រង​បន្ត​ពី​ក្រសួង​សាធារណការ​ដោយ​ជំរុញ​ពលរដ្ឋ​ឲ្យ​ប្រើ​ស្លឹក​រុក្ខជាតិ​វេច​ខ្ចប់​អាហារ​ដើម្បី​កាត់បន្ថយ​សំណល់​ប្លា​ស្ទិ​ក​។​