ប្រមុខ​ការទូត​កម្ពុជាលោកឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី ប្រាក់ សុខុន និង​លោក ដា​តូ អ៊ី​រី​វ៉ាន់ ពើ​ហ៊ី​ន យូ​ស៊ូ​ហ៍ (Dato Erywan Pehin Yusof) រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេស​ទី​២​នៃ​ព្រុយ​ណេ​ដា​រ៉ូ​ស្សាឡា​ម នៅ​ថ្ងៃទី ២១ ខែកក្កដា ឆ្នាំ ២០២២ បាន​ជួបប្រជុំ​តាម​ប្រព័ន្ធ​វីដេអូ ដើម្បី​ពិភាក្សា​អំពី​បញ្ហា​នានា​ពាក់ព័ន្ធ​ទៅនឹង​កិច្ចប្រជុំ​រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេស​អាស៊ាន​លើក​ទី​៥៥ និង​កិច្ចប្រជុំ​ពាក់ព័ន្ធ ដែល​នឹង​ប្រព្រឹត្តទៅ​នាពេលខាងមុខ ក៏ដូចជា​ពិភាក្សា​អំពី​ការធ្វើឱ្យ​កាន់តែ​ស៊ីជម្រៅ​បន្ថែមទៀត​នូវ​ចំណងមិត្តភាព​ទ្វេភាគី ខណៈពេលដែល​ប្រទេស​ទាំងពីរ​កំពុង​ប្រារព្ធ​ខួប​លើក​ទី​៣០ នៃ​ការបង្កើត​ទំនាក់ទំនង​ការទូត​រវាង​កម្ពុជា និង​ព្រុយ​ណេ​ដា​រ៉ូ​ស្សាឡា​ម​។

Jul 21, 2022

ប្រមុខ​ការទូត​កម្ពុជាលោកឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី ប្រាក់ សុខុន និង​លោក ដា​តូ អ៊ី​រី​វ៉ាន់ ពើ​ហ៊ី​ន យូ​ស៊ូ​ហ៍ (Dato Erywan Pehin Yusof) រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេស​ទី​២​នៃ​ព្រុយ​ណេ​ដា​រ៉ូ​ស្សាឡា​ម នៅ​ថ្ងៃទី ២១ ខែកក្កដា ឆ្នាំ ២០២២ បាន​ជួបប្រជុំ​តាម​ប្រព័ន្ធ​វីដេអូ ដើម្បី​ពិភាក្សា​អំពី​បញ្ហា​នានា​ពាក់ព័ន្ធ​ទៅនឹង​កិច្ចប្រជុំ​រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេស​អាស៊ាន​លើក​ទី​៥៥ និង​កិច្ចប្រជុំ​ពាក់ព័ន្ធ ដែល​នឹង​ប្រព្រឹត្តទៅ​នាពេលខាងមុខ ក៏ដូចជា​ពិភាក្សា​អំពី​ការធ្វើឱ្យ​កាន់តែ​ស៊ីជម្រៅ​បន្ថែមទៀត​នូវ​ចំណងមិត្តភាព​ទ្វេភាគី ខណៈពេលដែល​ប្រទេស​ទាំងពីរ​កំពុង​ប្រារព្ធ​ខួប​លើក​ទី​៣០ នៃ​ការបង្កើត​ទំនាក់ទំនង​ការទូត​រវាង​កម្ពុជា និង​ព្រុយ​ណេ​ដា​រ៉ូ​ស្សាឡា​ម​។