កិច្ចសម្ភាសន៍លោកជំទាវវេជ្ជបណ្ឌិត ឱ វណ្ណឌីន ស្ដីពីស្ថានភាពនៃជំងឺអុតស្វា​ នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ជាមួយវិទ្យុ rfi