​ដោយៈ សុផល / ភ្នំពេញ​៖ វិទ្យាស្ថាន​តេ​ជោ​សែន សាធារណការ និង​ដឹកជញ្ជូន និង​សាកលវិទ្យាល័យ បញ្ញា​សាស្ដ្រ​កម្ពុជា កាលពី​ចុង​សប្តាហ៍ បាន​ចុះហត្ថលេខា​លើ អនុស្សរណៈ នៃ​ការយោគយល់​គ្នា លើ​កិច្ចសហការ​វិស័យ​អប់រំ និង​ការសិក្សា​ស្រាវជ្រាវ​។​