ដោយៈ គង់​ហេង​/ កំពង់ចាមៈ នាពេល​ឆាប់ៗ ខាងមុខនេះ ខេត្តកំពង់ចាម នឹងមាន​អភិបាលរង​ខេត្ត ចំនួន ១០ រូប ខណៈ​បច្ចុប្បន្ន មាន​ចំនួន ប្រាំ​រូប គឺ​នឹង​ជួយ​ចែករំលែក ការងារ​គ្នា កាត់បន្ថយ​ការកកស្ទះ​ការងារ និង​ការកកស្ទះ​ឯកសារ​។