​ដោយ​៖ សុវណ្ណ​កុម្ភៈ / ភ្នំពេញ​៖ ពេលនេះ គ្រប់​សហព័ន្ធ​កីឡា​ជាតិ​ទាំងអស់ ដែលមាន​ឈ្មោះ​​ក្នុង​បញ្ជី​ចូលរួម​ប្រកួត​កីឡា​ស៊ី​ហ្គេម ឆ្នាំ ២០២៣ សុទ្ធតែ​ដាក់ចេញ​នូវ​យុទ្ធសាស្ត្រ​រៀងៗ​ខ្លួន ដើម្បី​ប្រជែង​យក​មេដាយ ក្នង​ឋានៈ​ជា​ម្ចាស់ផ្ទះ ។ អាច​និយាយបានថា អ្វីៗ​គឺ​ដើម្បី​ស៊ី​ហ្គេម​ឆ្នាំ​២០២៣ ជា​ប្រវត្តិសាស្ត្រ​។