ឆ្នាំ​២០២២ ទំហំ​ទឹកប្រាក់ នៃ​ការនាំចេញ​នាំចូល របស់​សហគ្រាស នៅក្នុង​តំបន់​សេដ្ឋកិច្ច​ពិសេស ក្រុងព្រះសីហនុ សម្រេចបាន​ជិត ១.៤០០ លាន​ដុល្លារ​
​ដោយ​៖​ដេប៉ូ / ភ្នំពេញ​៖ បន្ទាប់ពី​មានការ​រាតត្បាត ជាស​កល​នៃ​ជំងឺ​កូ​វីដ​-១៩ តំបន់​សេដ្ឋកិច្ច​ពិសេស ក្រុងព្រះសីហនុ បាន​ខិតខំ​ធ្វើការ​ទប់ស្កាត់​ផង និង​បាន​ធានា​នូវ សង្វាក់​ផលិតកម្ម​ផង​។ នាពេល​បច្ចុប្បន្ននេះ តំបន់​សេដ្ឋកិច្ច​ពិសេស ក្រុងព្រះសីហនុ បាន​ទាក់ទាញ​សហគ្រាស មកពី​អឺរ៉ុប អាមេរិក ចិន និង អាស៊ីអាគ្នេយ៍ សរុប​ចំនួន ១៧០ ហើយ​បាន​បង្កើត​ឱកាស​ការងារ ជិត ៣០.០០០ កន្លែង​។​