ស្របពេល​ព្យុះ​ទី​៥ ដើរទៅ​សមុទ្រ​លឿង សម្ពាធ​ទាប​សកម្ម​មួយទៀត ដើរចូល​សមុទ្រ​ចិន​ខាងត្បូង ធ្វើឱ្យមាន​ភ្លៀង និង​ខ្យល់​នៅ​កម្ពុជា​
​ដោយៈ ប​.​ខុន / ភ្នំពេញៈ វិ​សម្ពាធ​នៅក្នុង​សមុទ្រ​ប៉ាស៊ីហ្វិក បាន​វិ​វត្ត​ទៅជា​កូន​ព្យុះ​ទី​៥ ឈ្មោះ សុង​ដា (SONGDA) បន្តដំណើរ​កាត់​ខាងក្រោម (​ត្បូង​) ប្រទេស​ជប៉ុន ទៅរក​សមុទ្រ​លឿង ដោយ​ពុំមាន​ឥទ្ធិពល​អ្វី​ផ្ទាល់ ដល់​ប្រទេស​កម្ពុជា​ទេ ។ ប៉ុន្តែ​ស្របពេល​ជាមួយគ្នានេះ មាន​សម្ពាធ​ទាប​សកម្ម (ACTIVE LOW) មួយទៀត ដែល​បាន​កើតឡើង នៅក្នុង​សមុទ្រ ប៉ាស៊ីហ្វិក ភាគ​ឦសាន នៃ​ប្រទេស​ហ្វីលីពីន អាច​បង្កើន​ឥទ្ធិពល ទៅជា​វិ​សម្ពាធ រួច​ដើរ​ចូលមកក្នុង​សមុទ្រ​ចិន​ខាងត្បូង ទើប​មាន​ឥទ្ធិពល​ភ្លៀង និង​ខ្យល់ ដល់​ប្រទេស​កម្ពុជា​។​