​ដោយៈ ជា សីហៈ​/​ភ្នំពេញៈ បើតាម​របាយការណ៍​មួយ​របស់​ក្រសួង​រ៉ែ និង ថាមពល​បាន​អះអាងថា នៅពេលនេះ កម្ពុជា​កំពុងតែ​សិក្សា​លើ​បុ​រេ​សមិទ្ធិ​លទ្ធភាព​ចំពោះ​គម្រោង​វា​រី​អគ្គិសនី​សេកុង​ក្រោម ។