ដោយៈ health.com.kh
ដើម្បី​បង្ការ​ជំងឺ​រលាក​ថ្លើម ចូរ អ្នកពិនិត្យ មើល កត្តា ខាងក្រោម នេះ ហើយ រៀបចំ ជីវិត អោយ ត្រឹមត្រូវ ទៅ តាម​នេះ ។

ការប្រើ ឱសថ ចាក់​តាម​សរសៃ
​ការប្រើ acetaminophen លើស កម្រិត : កម្រិត ដែល ធ្វើ​ឲ្យ មាន គ្រោះថ្នាក់ វា ស្ទើរតែ ស្មើគ្នា ទៅ នឹង កម្រិត ដែល មាន ប្រសិទ្ធភាព ដូច្នេះ សូម ប្រុងប្រយ័ត្ន ប្រើ វា តែ ក្នុងករណី ដែល មាន ការណែនាំ ច្បាស់លាស់ ។ ត្រូវ សួរ គ្រូពេទ្យ របស់ អ្នក អំពី បរិមាណ ប៉ុនណា ដែល ប្រើ ទៅ ហើយ មិន បង្ក គ្រោះថ្នាក់ ដល់ រូបអ្នក ។ បើសិនជា ថ្លើម របស់ អ្នក មាន សភាព ធ្ងន់ធ្ងរ នោះ គ្រូពេទ្យ របស់ អ្នក អាច នឹង ប្រាប់ ឲ្យ អ្នក ជៀសវាង ការប្រើ ឱសថ ប្រឆាំង ការ រលាក មួយចំនួន ។

​ការប្រកាន់យក នូវ ឥរិយាបទ ផ្លូវភេទ ប្រថុយប្រថាន ( ដូចជា មាន ដែ​គូ រួមភេទ ច្រើន ហើយ រួម ភេទ ដោយ មិន ប្រើ ស្រោមអនាម័យ ជាដើម )
​បរិភោគ ចំណីអាហារ ដែល ចម្លង រោគ
​ធ្វើដំណើរ ទៅ កាន់ ទីកន្លែង ដែល មាន ជម្ងឺ មួយចំនួន
​ការរស់នៅ ក្នុង មន្ទីរពេទ្យ ឬ មណ្ឌល ស្តារ
​មាន សមាជិក គ្រួសារ មាន ជ ម្ងឹ រលាក ថ្លើម ប្រភេទ អា
​សេពសុរា ច្រើន ហួស ពេក
​ទទួល ការប្តូរ សរីរាង្គ ណាមួយ
​មាន មេរោគ ហ៊ី វ ឬ ជម្ងឺ អេដស៍

​ទទួល​ការចាក់ បញ្ចូល ឈាម មុន ឆ្នាំ ១៩៩០( ពេលនោះ មិនទាន់ មាន ការ ធ្វើ តេស្តរ ក ជម្ងឺ រលាក ថ្លើម ប្រភេទ សេ នៅឡើយ ទេ ) កើតចេញ ពី មាតា ដែល មាន ជម្ងឺ រលាក ថ្លើម ប្រភេទ បេ​ឬ សេ ( អាច ឆ្លង នៅ​ក្នុ ពេល សម្រាល ) ជា បុគ្គលិក សុខាភិបាល រួម ទាំង ពេទ្យធ្មេញ ផងដែរ ដោយសា រករ ប៉ះ ឈាមការ សាក់សាច់ ៕/PC