ដោយ៖ រ៉ាម៉ន / ភ្នំពេញៈ អភិបាលរាជធានីភ្នំពេញ  លោក ឃួង ស្រេង នៅថ្ងៃទី៣០ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២២ នេះ បានចេញញ្ញត្តិ គាំទ្រពេញទំហឹង ចំពោះរដ្ឋសភា ដែលបានអនុម័ត​លើសេចក្ដីព្រាងច្បាប់ ស្ដីពីការធ្វេីវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញលេីកទី១០ ។