ខ្លាធំ បាន​បាត់ដាន​ពី​ប្រទេស​កម្ពុជា បន្ទាប់ពី​គេ រកឃើញ​ពី​ឆ្នាំ​២០០៧ មក​
​ដោយ​៖ ដេប៉ូ / មណ្ឌលគិរី​៖ រូបភាព​សត្វ​ខ្លាធំ ដែល​ថត​បាន​ចុងក្រោយ គឺ​នៅ​ឆ្នាំ​២០០៧ នៅ​តំបន់​ទេសភាព​ខ្ពង់រាប ភាគ​ខាងកើត នៃ​ប្រទេស​កម្ពុជា​។ ចាប់តាំងពី​ពេលនោះ​មក ពុំមាន​ភស្តុតាង​ណាមួយ ដែល​បង្ហាញថា មាន​សត្វ​ខ្លាធំ នៅក្នុង​ប្រទេស​កម្ពុជា​ទៀត​ទេ បើទោះជា​មាន​កិច្ចខិតខំ​ប្រឹងប្រែង ស្វែងរក​វា យ៉ាងណាក៏ដោយ​។​