កូវីដ-១៩៖ ថ្ងៃនេះ មានអ្នកឆ្លងថ្មី ៣៦នាក់, ជាសះស្បើយ ២២នាក់, ស្លាប់ថ្មី គ្មាន

ដោយ:ទេព មង្គល / ភ្នំពេញ: ក្រសួងសុខាភិបាល នៅថ្ងៃនេះ បានប្រកាសជូនព័ត៌មានថា មានអ្នកឆ្លងជំងឺ កូវីដ-១៩ ជាវីរុសបំប្លែងថ្មី អូមីក្រុង ចំនួន ៣៦នាក់  (លទ្ធផលបញ្ជាក់ដោយ PCR), ជាសះស្បើយ ២២នាក់ និងអ្នក​ស្លាប់ថ្មី គ្មាន ។ ក្នុងនេះ ករណីឆ្លងសហគមន៍ ៣៦នាក់ ក្នុងនោះ​ ៣២នាក់ ជាករណីសុំវិញ្ញាបនបត្រ ចេញទៅ​ក្រៅប្រទេស , ករណីនាំចូលថ្មីពី ក្រៅប្រទេស គ្មាន។

បើគិតចាប់ពីថ្ងៃទី៨ ឧសភា មកដល់ថ្ងៃទី២៧ មិថុនា គឺមានរយ:ពេល ៥១ថ្ងៃជាប់គ្នា ដែលគ្មានអ្នក​ឆ្លងជំងឺកូវីដ -១៩ ថ្មី ។ ប៉ុន្តែចាប់ពីថ្ងៃទី២៨ មិថុនា​ ដល់ថ្ងៃទី៣០ កក្កដា គឺមានអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ ជាវីរុសបំប្លែងថ្មី អូមីក្រុង ជាថ្មី​ឡើងវិញ ចំនួន ៥២៩ នាក់ ហើយជាសះស្បើយ ចំនួន ៣១៤ នាក់​ ។

គិតត្រឹមព្រឹក ថ្ងៃទី៣១ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២២ នេះ កម្ពុជា មានអ្នកឆ្លងសរុប ១៣៦.៧៨៩ នាក់ , អ្នកជាសះស្បើយ ១៣៣.៥១៧ នាក់ និងអ្នកស្លាប់ ៣.០៥៦ នាក់។ ករណីឆ្លងសហគមន៍សរុប ១៤.៩៧៦ នាក់ , ករណីនាំចូល ពីក្រៅប្រទេសសរុប ២១.២២៩ នាក់។

សូមអានសេចក្ដីជូនព័ត៌មាន ដូចមានខាងក្រោម៖