ដោយៈ ដកស្រង់​ពី​វចនានុក្រម​សម្តេច​សង្ឃរាជ ជួន ណាត​

​ដំបង​

​នាមសព្ទ​

​ឈ្មោះ​គ្រឿង​អាវុធ​ធ្វើ​ដោយ​ឈើ ឬ​ដែក​ជាដើម ។ ឈ្មោះ​ខ្លា​មួយ​ប្រភេទ : ខ្លាដំបង ។ ឈ្មោះ​ផ្ដៅ​ធំ​មួយ​ប្រភេទ : ផ្ដៅដំបង ។​

គុណសព្ទ​

​មាំ​ខ្ពស់​
​ធំដំបង គឺ​ធំ​មាំ​ខ្ពស់ ។​

​ដំបងគ្រញូង​

នាមសព្ទ​

​ឈ្មោះ​កុក​មួយ​ប្រភេទ​មាឌធំ​ចង្គ្រោង ។​

​ដំបងយក្ស​

(––​យ័​ក​)

​នាមសព្ទ​

​ឈ្មោះ​ប្រទាល​មួយ​ប្រភេទ មាន​បន្លា​តូចៗ​ច្រូងច្រាង​គេ​តែង​ដាំ​ធ្វើជា​របង​
​ដើម​ដំបងយក្ស​, របង​ដំបងយក្ខ ។​

​ដំបន់​

​កិរិយាវិសេសន៍​

​មាំ​, ហំ​, ស្ដុក​
​ធំ​ដំបន់​ណាស់​; វាយ​ត្រូវ​ដំបន់​ធ្ងន់​ណាស់ ។​

​គុណសព្ទ​

​មាំ​, ហំ​, ស្ដុក​
​ធំ​ដំបន់​ណាស់​; វាយ​ត្រូវ​ដំបន់​ធ្ងន់​ណាស់ ។​

​ដំបារ​

​នាមសព្ទ​

​ផ្ទាំង​, ផ្ទៃ​
​ដំបារ​មាស គឺ​ផ្ទាំង​មាស ; ដំបារពោះ គឺ​ផ្ទៃពោះ ។​

គុណសព្ទ​

​មាំ​ក្រាស់​ទង្គះ​, ដែល​នា​គាង​ចេញ​
​រាង​ដំបារ​, ខ្នង​ដំបារ ។​