លោក ជុំ សុន្ទរី អ្នកនាំពាក្យ​ក្រសួងការបរទេស និង​សហប្រតិបត្តិការ​អន្តរជាតិប្រាប់បណ្តាញសារព័ត៌មានកាលពីព្រឹក​ថ្ងៃទី​១ ខែសីហាថា រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនៃ​ប្រទេស​សំខាន់ៗ ដែល​នឹង​អញ្ជើញ​មក​ចូលរួម​កិច្ចប្រជុំ​រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេស​អាស៊ាន លើក​ទី​៥៥ មានដូចជា រដ្ឋមន្ត្រី​ក្រសួងការបរទេស​សហរដ្ឋអាម៉េរិក រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនៃ​សាធារណរដ្ឋ​ប្រជាមានិត​ចិន រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេស​អូស្ត្រាលី រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេស​ជប៉ុន រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេស​រុស្ស៊ី រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេស​ឥណ្ឌា រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេស​កាណាដា រដ្ឋមន្ត្រី ការបរទេស​ព្រុយ​ណា រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនៃ​សាធារណរដ្ឋ​អ៊ីស្លាម​ប៉ា​គី​ស្ថាន និង​រដ្ឋមន្ត្រីនៃ​បណ្តា​ប្រទេស​មួយចំនួនទៀត​។​

Aug 1, 2022

លោក ជុំ សុន្ទរី អ្នកនាំពាក្យ​ក្រសួងការបរទេស និង​សហប្រតិបត្តិការ​អន្តរជាតិប្រាប់បណ្តាញសារព័ត៌មានកាលពីព្រឹក​ថ្ងៃទី​១ ខែសីហាថា រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនៃ​ប្រទេស​សំខាន់ៗ ដែល​នឹង​អញ្ជើញ​មក​ចូលរួម​កិច្ចប្រជុំ​រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេស​អាស៊ាន លើក​ទី​៥៥ មានដូចជា រដ្ឋមន្ត្រី​ក្រសួងការបរទេស​សហរដ្ឋអាម៉េរិក រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនៃ​សាធារណរដ្ឋ​ប្រជាមានិត​ចិន រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេស​អូស្ត្រាលី រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេស​ជប៉ុន រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេស​រុស្ស៊ី រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេស​ឥណ្ឌា រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេស​កាណាដា រដ្ឋមន្ត្រី ការបរទេស​ព្រុយ​ណា រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនៃ​សាធារណរដ្ឋ​អ៊ីស្លាម​ប៉ា​គី​ស្ថាន និង​រដ្ឋមន្ត្រីនៃ​បណ្តា​ប្រទេស​មួយចំនួនទៀត​។​