នៅវេលាម៉ោង៩:៣០យប់ ថ្ងៃទី២ ខែសីហា នេះ លោក វ៉ាង យី អញ្ជេីញតាមយន្តហោះពិសេសមកដល់អាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិភ្នំពេញប្រកបដោយសុវត្ថិភាព៕