ដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងការមកដល់តៃវ៉ាន់របស់ប្រធានសភាអាមេរិក លោកស្រី Pelosi ចិននឹងធ្វើសមយុទ្ធយោធានៅជុំវិញកោះតៃវ៉ាន់ ចាប់ពីថ្ងៃទី៤-៦ ខែសីហា។ RT