អាស៊ាន សម្តែងការព្រួយបារម្ភ ចំពោះភាពផុយស្រួយ នៃស្ថានការណ៍តំបន់ និងអន្តរជាតិ

ដោយៈ ទេព​ មង្គល / ភ្នំពេញៈ រដ្ឋមន្រ្តីការបរទេសអាស៊ាន នៅថ្ងៃទី៣ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២២ នេះ បានចេញ សេចក្តីថ្លែងការណ៍ ផ្លូវការមួយ ដោយសម្តែងការព្រួយបារម្ភ ចំពោះ ភាពផុយស្រួយ នៃស្ថានការណ៍តំបន់ និងអន្តរជាតិ ជាពិសេស ការវិវឌ្ឍថ្មីៗនេះ នៅតំបន់ក្បែរអាស៊ាន ដែលអាចបង្កអស្ថិរភាព ដល់តំបន់ ហើយអាចនឹងនាំឱ្យមាន ការគណនាខុស ការប្រឈមមុខ ដាក់គ្នាធ្ងន់ធ្ងរ ជម្លោះដោយចំហរ និងផលវិបាក ដែលមិនអាចព្យាករណ៍បាន ក្នុងចំណោមមហាអំណាច។

សូមអានសេចក្តីថ្លែងការណ៍ ដែលមានខ្លឹមសារទាំងស្រុង ដូចខាងក្រោម៖