ដោយៈ ទេព​ មង្គល / ភ្នំពេញៈ រដ្ឋមន្រ្តីការបរទេសអាស៊ាន បានចេញ​សេចក្តីថ្លែងការណ៍ ផ្លូវការមួយ ដោយ​សម្តែងការព្រួយបារម្ភ ចំពោះ ភាពផុយស្រួយ នៃស្ថានការណ៍តំបន់ និងអន្តរជាតិ ជាពិសេស ការវិវឌ្ឍថ្មីៗនេះ នៅតំបន់ក្បែរអាស៊ាន ដែលអាចបង្កអស្ថិរភាព ដល់តំបន់ ហើយអាច នឹងនាំឱ្យមាន ការគណនាខុស ការប្រឈម​មុខ ដាក់គ្នាធ្ងន់ធ្ងរ ជម្លោះដោយចំហរ និងផលវិបាក ដែលមិនអាច ព្យាករណ៍បាន ក្នុងចំណោមមហាអំណាច។

សូមអានសេចក្តីថ្លែងការណ៍ ដែលចុះថ្ងៃទី៣ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២២ នេះ មានខ្លឹមសារទាំងស្រុង ដូចខាងក្រោម៖