ព្រឹទ្ធសភា បានអនុម័ត​សេចក្តីព្រាងច្បាប់​ធម្មនុញ្ញ ស្តីពី​វិសោធនកម្ម មាត្រា​១៩​ថ្មី (​មួយ​) មាត្រា​៨៩ មាត្រា​៩៨​ថ្មី មាត្រា​១០២​ថ្មី មាត្រា​១១៩​ថ្មី (​មួយ​) និង​មាត្រា​១២៥​ថ្មី នៃ​រដ្ឋធម្មនុញ្ញ នៃ​ព្រះរាជាណាចក្រ​កម្ពុជា និង​មាត្រា​៣​ថ្មី និង​មាត្រា​៤​ថ្មី នៃ​ច្បាប់​ធម្មនុញ្ញ​បន្ថែម សំដៅ​ធានា​នូវ​ដំណើរការ​ជា​ប្រក្រតី នៃ​ស្ថាប័ន​ជាតិ ដោយ​សំឡេងគាំទ្រ ៥៧ សំឡេង លើ ៥៧​សំឡេង​។​ ​ការអនុម័ត​សេចក្តីព្រាងច្បាប់​ធម្មនុញ្ញ​នេះ បានធ្វើ​ឡើង នៅក្នុង​សម័យប្រជុំ​លើក​ទី​៩ ព្រឹទ្ធសភា នីតិកាល​ទី​៤ នៅ​ព្រឹក​ថ្ងៃទី​៥ ខែសីហា ឆ្នាំ​២០២២ ក្រោម​អធិបតីភាព សម្តេច​វិបុល​សេនា​ភក្តី សាយ ឈុំ ប្រធានព្រឹទ្ធសភា នៃ​ព្រះរាជាណាចក្រ​កម្ពុជា​។​

Aug 5, 2022

ព្រឹទ្ធសភា អនុម័ត​សេចក្តីព្រាងច្បាប់​ធម្មនុញ្ញ ដោយ​សំឡេង ៥៧ លើ ៥៧ សំឡេង​

​ដោយៈ មុនី​រ័ត្ន / ភ្នំពេញៈ ព្រឹទ្ធសភា បានអនុម័ត​សេចក្តីព្រាងច្បាប់​ធម្មនុញ្ញ ស្តីពី​វិសោធនកម្ម មាត្រា​១៩​ថ្មី (​មួយ​) មាត្រា​៨៩ មាត្រា​៩៨​ថ្មី មាត្រា​១០២​ថ្មី មាត្រា​១១៩​ថ្មី (​មួយ​) និង​មាត្រា​១២៥​ថ្មី នៃ​រដ្ឋធម្មនុញ្ញ នៃ​ព្រះរាជាណាចក្រ​កម្ពុជា និង​មាត្រា​៣​ថ្មី និង​មាត្រា​៤​ថ្មី នៃ​ច្បាប់​ធម្មនុញ្ញ​បន្ថែម សំដៅ​ធានា​នូវ​ដំណើរការ​ជា​ប្រក្រតី នៃ​ស្ថាប័ន​ជាតិ ដោយ​សំឡេងគាំទ្រ ៥៧ សំឡេង លើ ៥៧​សំឡេង​។​ ​ការអនុម័ត​សេចក្តីព្រាងច្បាប់​ធម្មនុញ្ញ​នេះ បានធ្វើ​ឡើង នៅក្នុង​សម័យប្រជុំ​លើក​ទី​៩ ព្រឹទ្ធសភា នីតិកាល​ទី​៤ នៅ​ព្រឹក​ថ្ងៃទី​៥ ខែសីហា ឆ្នាំ​២០២២ ក្រោម​អធិបតីភាព សម្តេច​វិបុល​សេនា​ភក្តី សាយ ឈុំ ប្រធានព្រឹទ្ធសភា នៃ​ព្រះរាជាណាចក្រ​កម្ពុជា​។​