រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេស​ប៉ា​គី​ស្ថាន​អបអរសាទរ​កម្ពុ​ជាស​ម្រា​ប់​ភាពជោគជ័យ​ក្នុង​ការធ្វើជា​ម្ចាស់ផ្ទះ​រៀបចំ​កិច្ចប្រជុំ​រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេស​អាស៊ាន​លើក​ទី​៥៥ និង​កិច្ចប្រជុំ​ពាក់ព័ន្ធ​៕