​ដោយៈ ដកស្រង់​ពី​វចនានុក្រម​សម្តេច​សង្ឃរាជ ជួន ណាត​

​ក្រាក់​

​នាមសព្ទ​

​ខ្លឹមឈើ​ដែលរ​បកស្រាយ​ខ្លួនឯង​
​ឈើ​ក្រាក់​, សសរ​ក្រាក់​, ក្រាក់ខ្នុរ ។​

​ក្រាក់អាច​ម៌​

​នាមសព្ទ​

( ម​. ព​. ក្រាក់អាច់ ) ។​

​ក្រាក់ៗ​

ឧទានសព្ទ

​សូរ​ដែល​កើត​ពី​ទឹក​ពុះ​
​ឮសូរ​ក្រាក់ៗ ឬ គ្រាក់ៗ ។​

​កន្ត្រាក់​

​កិរិយាសព្ទ​

​ទាញ​កញ្ឆក់​ដោយ​ប្រញាប់ ។​

​ចន្លុះ​

​នាមសព្ទ​

​គ្រឿង​អុជ​បំភ្លឺ ធ្វើ​ដោយ​ជ័រ​និង​ស្លឹកឈើ​ឬ​ធ្វើ​ដោយ​សំបកឈើ​មាន​ជ័រ​; មាន​ច្រើនយ៉ាង​
​ចន្លុះស្លឹក​, ចន្លុះក្រាក់​, ចន្លុះ​សា្ម​ច់ . . . ។​