ដោយៈ health.com.kh
​វា​មិនមាន​វិធីសាស្ត្រ​អ្វី ដើម្បី​ការពារ​ជំងឺ​ពោះវៀន​ដុះ​ខ្នែង​នោះទេ ទោះជា​យ៉ាងណា ក៏ដោយ , ជំងឺ​ពោះវៀន​ដុះ​ខ្នែង​មិនសូវ កើត​លើ​អ្នក​ដែល​ញ៉ាំ អាហារ​សំបូរ​ទៅ ដោយ ជាតិ​សរសៃ ដូចជា បន្លែ និង​ផ្លែឈើ​នោះទេ ។

​ប្រសិនបើ​អ្នក​គិតថា អ្នក​អាចមាន​ជំងឺ​ពោះវៀន​ដុះ​ខ្នែង នោះ , សូម​ទាក់ទង​ទៅរក គ្រូពេទ្យ​ភ្លាមៗ ដូចនេះ គាត់​អាច វាយតម្លៃ​លើ​បញ្ហា​របស់​អ្នក និង អាច​ព្យាបាល បាន ៕​/PC