វិ​សម្ពាធ​នៅក្នុង​សមុទ្រ​ចិន​ខាងត្បូង បានក្លាយ​ទៅជា​កូន​ព្យុះ​ទី​៧ ឈ្មោះ មូ​ឡេ​ន (MULAN) នៅ​ខាងកើត​កោះ​ហៃណាំ ដោយមាន​ដំណើរ ទៅរក​ឆ្នេរ​ប្រទេស​ចិន នៅ​ខាងជើង​កោះ​ហៃណាំ ហើយ​ដើរ​ស្រប​ឆ្នេរ ចូលទៅ​ឈូង​សមុទ្រ​តុងកឹង មុននឹង​ទៅដល់​ឆ្នេរ​របស់​ប្រទេស​វៀតណាម ខាងជើង នៅ​ព្រឹក​ថ្ងៃទី​១១ ខែសីហា នោះ ធ្វើ​នៅ​កម្ពុជា មាន​ភ្លៀងរលឹម ខ្យល់ នៅ​តំបន់​មាត់សមុទ្រ និង​ភ្លៀង​ធ្លាក់​ច្រើន នៅ​តំបន់​ខ្ពង់រាប ភាគ​ខាងជើង និង​ភាគ​ឦសាន ជាពិសេស តាម​ព្រំដែន​កម្ពុជា ឡាវ បង្កឱ្យមាន​ជា​ទឹកជំនន់ នៅក្នុង​ខេត្ត​ចំប៉ា​សាក់​របស់ ប្រទេស​ឡាវ ធ្វើឱ្យ​ទឹកទន្លេ​ទាំងបី នៅក្នុង​ប្រទេស​កម្ពុជា បាន​ហក់​ឡើង​ខ្លាំង​ដែរ នៅថ្ងៃនេះ​។​

Aug 9, 2022

វិ​សម្ពាធ បានក្លាយ​ទៅជា​ព្យុះ​ទី​៧ នាំឱ្យមាន​ទឹកជំនន់ លើ​ខេត្ត​ចំប៉ា​សាក់ របស់​ប្រទេស​ឡាវ ជាប់​ព្រំដែន​ប្រទេស​កម្ពុជា​
​ដោយៈ ប​.​ខុន / ភ្នំពេញៈ វិ​សម្ពាធ​នៅក្នុង​សមុទ្រ​ចិន​ខាងត្បូង បានក្លាយ​ទៅជា​កូន​ព្យុះ​ទី​៧ ឈ្មោះ មូ​ឡេ​ន (MULAN) នៅ​ខាងកើត​កោះ​ហៃណាំ ដោយមាន​ដំណើរ ទៅរក​ឆ្នេរ​ប្រទេស​ចិន នៅ​ខាងជើង​កោះ​ហៃណាំ ហើយ​ដើរ​ស្រប​ឆ្នេរ ចូលទៅ​ឈូង​សមុទ្រ​តុងកឹង មុននឹង​ទៅដល់​ឆ្នេរ​របស់​ប្រទេស​វៀតណាម ខាងជើង នៅ​ព្រឹក​ថ្ងៃទី​១១ ខែសីហា នោះ ធ្វើ​នៅ​កម្ពុជា មាន​ភ្លៀងរលឹម ខ្យល់ នៅ​តំបន់​មាត់សមុទ្រ និង​ភ្លៀង​ធ្លាក់​ច្រើន នៅ​តំបន់​ខ្ពង់រាប ភាគ​ខាងជើង និង​ភាគ​ឦសាន ជាពិសេស តាម​ព្រំដែន​កម្ពុជា ឡាវ បង្កឱ្យមាន​ជា​ទឹកជំនន់ នៅក្នុង​ខេត្ត​ចំប៉ា​សាក់​របស់ ប្រទេស​ឡាវ ធ្វើឱ្យ​ទឹកទន្លេ​ទាំងបី នៅក្នុង​ប្រទេស​កម្ពុជា បាន​ហក់​ឡើង​ខ្លាំង​ដែរ នៅថ្ងៃនេះ​។​