ឆ្នាំ​២០២៣ គឺជា​ឆ្នាំ​ដែល​កម្ពុជា នឹង​ទទួល​ធ្វើជា​ម្ចាស់ផ្ទះ​​នៃ​ការប្រកួត​កីឡា​ស៊ី​ហ្គេម ជា​លើកដំបូង​នោះ គឺ​ស៊ី​ហ្គេម​លើក​ទី​៣២ ឆ្នាំ​២០២៣ ។​ អ្វីដែល​គួរ​ឲ្យ​កត់សំគាល់​នោះ ក្នុង​ស៊ី​ហ្គេម​លើក​ទី​៣១ ឆ្នាំ​២០២២ នៅ​ទីក្រុង​ហាណូយ ប្រទេស​វៀតណាម កម្ពុជា ទទួលបាន​ជោគជ័យ​ដ៏​ធំ​បំផុត មិនតែប៉ុណ្ណោះ ក្នុង​ព្រឹត្តិការណ៍ អាស៊ាន​ប៉ា​រ៉ា​ហ្គេម លើក​ទី​១១ ឆ្នាំ​២០២២ នៅ​ទីក្រុង​សូ​ឡូ ប្រទេស​ឥណ្ឌូណេស៊ី ដែល​ទើបនឹង​បញ្ចប់ទៅ​ថ្មីៗ​នេះ ក៏​កីឡាករ​ដែលមាន​ពិការភាព​របស់​កម្ពុជា ដណ្ដើមបាន ជោគជ័យ​ដ៏​អស្ចារ្យ​ដែរ ។​

Aug 10, 2022

ឆ្នាំ​២០២២ ជា​ឆ្នាំ​ដែល​កីឡា​កម្ពុជា បានទទួល​ជោគជ័យ​បំផុត​

​ដោយ​៖ សុវណ្ណ​កុម្ភៈ / ភ្នំពេញ​៖ ឆ្នាំ​២០២៣ គឺជា​ឆ្នាំ​ដែល​កម្ពុជា នឹង​ទទួល​ធ្វើជា​ម្ចាស់ផ្ទះ​​នៃ​ការប្រកួត​កីឡា​ស៊ី​ហ្គេម ជា​លើកដំបូង​នោះ គឺ​ស៊ី​ហ្គេម​លើក​ទី​៣២ ឆ្នាំ​២០២៣ ។​ អ្វីដែល​គួរ​ឲ្យ​កត់សំគាល់​នោះ ក្នុង​ស៊ី​ហ្គេម​លើក​ទី​៣១ ឆ្នាំ​២០២២ នៅ​ទីក្រុង​ហាណូយ ប្រទេស​វៀតណាម កម្ពុជា ទទួលបាន​ជោគជ័យ​ដ៏​ធំ​បំផុត មិនតែប៉ុណ្ណោះ ក្នុង​ព្រឹត្តិការណ៍ អាស៊ាន​ប៉ា​រ៉ា​ហ្គេម លើក​ទី​១១ ឆ្នាំ​២០២២ នៅ​ទីក្រុង​សូ​ឡូ ប្រទេស​ឥណ្ឌូណេស៊ី ដែល​ទើបនឹង​បញ្ចប់ទៅ​ថ្មីៗ​នេះ ក៏​កីឡាករ​ដែលមាន​ពិការភាព​របស់​កម្ពុជា ដណ្ដើមបាន ជោគជ័យ​ដ៏​អស្ចារ្យ​ដែរ ។​