ដោយៈ ទេព មង្គល / ភ្នំពេញ​៖ សម្តេច​អគ្គមហាសេនាបតី​តេ​ជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រី នៃ​ព្រះរាជាណាចក្រ​កម្ពុជា បានចេញ​អនុក្រឹត្យ​មួយ ដែល​បាន​ចុះហត្ថលេខា នៅ​ថ្ងៃទី​១១ ខែសីហា ឆ្នាំ​២០២២ ហើយ​បាន​ត្រូវ​ផ្សព្វផ្សាយ​ជ​ាទូទៅ នៅ​ថ្ងៃទី​១៣ សីហា នេះ ស្តីពី​ការបន្ថែម​របប​សន្តិសុខ​សង្គម សម្រាប់​អតីតមន្ត្រី​រាជការ​ស៊ីវិល និង​អតីតយុទ្ធជន និង​ឧបត្ថម្ភ​អ្នកបម្រើ​ជូន​ជនពិការ និង​ជន​បាត់បង់​សមត្ថភាព​ការងារ​ថ្មា​ក់​ទី​១ ។​

​សូម​អាន​អនុក្រឹត្យ ស្តីពី​ការបន្ថែម​របប​សន្តិសុខ​សង្គម សម្រាប់​អតីតមន្ត្រី​រាជការ​ស៊ីវិល និង​អតីតយុទ្ធជន និង​ឧបត្ថម្ភ​អ្នកបម្រើ​ជូន​ជនពិការ និង​ជន​បាត់បង់​សមត្ថភាព​ការងារ ថ្នាក់​ទី​១ ដែលមាន​ខ្លឹមសារ​ទាំងស្រុង ដូចខាងក្រោម​៖