លោក ហ៊ុន ម៉ា​នី អគ្គលេខាធិការ គណៈ​ចលនា​មហាជន នៃ​គណៈកម្មាធិការ​កណ្តាល គណបក្ស​ប្រជាជន​កម្ពុជា បាន​ថ្លែង​ក្រើនរំលឹក ប្រកបដោយ សុ​ដ្ឋិ​និយម ថាៈ ” ធម្មជាតិ​នៃ​សតិអារម្មណ៍​មហាជន គឺមាន​លក្ខណៈ​ស្រួចស្រាល់ និង​ងាយ​ប្រែប្រួល ឆាប់រហ័ស ទៅតាម​មជ្ឈដ្ឋាន​ជុំវិញខ្លួន ដែល​យើង​ត្រូវ​បន្ត​យកចិត្ត​ទុក ដាក់ និង​មិនអាច​ធ្វេសប្រហែស ស្រប​ពេលដែល​មជ្ឈដ្ឋាន​ប្រឆាំង ក៏​នៅតែ​ចិញ្ចឹមចិត្ត ប៉ុនប៉ង​ផ្តួលរំលំ​យើង ដោយ​គេ​កំពុង​រង់ចាំ​ឱកាស និង​បាន​បន្តសកម្មភាព ឥតឈប់ឈរ វាយប្រហារ​គណបក្ស​យើង​ជាប្រចាំ តាម​វិធីសាស្ត្រ និង​យន្តការ​ផ្សេង ” ។​

Aug 13, 2022

លោក ហ៊ុន ម៉ា​នី ៖ ធម្មជាតិ នៃ​សតិអារម្មណ៍​មហាជន គឺមាន​លក្ខណៈ​ស្រួចស្រាល់ និង​ងាយ​ប្រែប្រួល​ឆាប់រហ័ស​

​ដោយៈ ទេព មង្គល / ភ្នំពេញ​៖ លោក ហ៊ុន ម៉ា​នី អគ្គលេខាធិការ គណៈ​ចលនា​មហាជន នៃ​គណៈកម្មាធិការ​កណ្តាល គណបក្ស​ប្រជាជន​កម្ពុជា បាន​ថ្លែង​ក្រើនរំលឹក ប្រកបដោយ សុ​ដ្ឋិ​និយម ថាៈ ” ធម្មជាតិ​នៃ​សតិអារម្មណ៍​មហាជន គឺមាន​លក្ខណៈ​ស្រួចស្រាល់ និង​ងាយ​ប្រែប្រួល ឆាប់រហ័ស ទៅតាម​មជ្ឈដ្ឋាន​ជុំវិញខ្លួន ដែល​យើង​ត្រូវ​បន្ត​យកចិត្ត​ទុក ដាក់ និង​មិនអាច​ធ្វេសប្រហែស ស្រប​ពេលដែល​មជ្ឈដ្ឋាន​ប្រឆាំង ក៏​នៅតែ​ចិញ្ចឹមចិត្ត ប៉ុនប៉ង​ផ្តួលរំលំ​យើង ដោយ​គេ​កំពុង​រង់ចាំ​ឱកាស និង​បាន​បន្តសកម្មភាព ឥតឈប់ឈរ វាយប្រហារ​គណបក្ស​យើង​ជាប្រចាំ តាម​វិធីសាស្ត្រ និង​យន្តការ​ផ្សេង ” ។​