យោងតាម​ហ្វេ​ស​ប៊ុ​ក​ផ្លូវការ​របស់លោក​វេជ្ជបណ្ឌិត ងី មាន​ហេង ប្រធាន​មន្ទីរ​សុខាភិបាល​រាជធានី​ភ្នំពេញ នា​ថ្ងៃទី​១៣ សីហា នេះ បានបញ្ជាក់​ថាៈ មន្ទីរ សុខាភិបាល នៃ​រដ្ឋបាល​រាជធានី​ភ្នំពេញ សូម​រំលឹក​លោក លោកស្រី ម្ចាស់ ឬ​អ្នកគ្រប់គ្រង គ្លីនិក​ទាំងអស់ កុំ​ប្រេ​ី​រថយន្ត​សង្គ្រោះ ដែល​គ្មាន​បិទ​សញ្ញា​សម្គាល់ ឈ្មោះ ទីតាំង​។​ ម្យ៉ាងវិញទៀត សូម​ប្រេ​ី​ប្រាស់​រថយន្ត ស​ង្ក្រោះ នៃ​គ្លីនិក​របស់លោក លោកស្រី ដឹកបញ្ជូន​តែ​អ្នកជំងឺ ដែល​ត្រូវបញ្ជូន​ពី​គ្លីនិក ទៅ​បន្ត​ព្យាបាល នៅ​មន្ទីរពេទ្យ ដែលមាន​សមត្ថភាព​ខ្ពស់ជាង តែប៉ុណ្ណោះ។

Aug 13, 2022

មន្ទីរ​សុខាភិបាល​រាជធានី រំលឹក​ម្ចាស់ ឬ​អ្នកគ្រប់គ្រង​គ្លីនិក​ទាំងអស់ កុំ​ប្រេ​ី​រថយន្ត​សង្គ្រោះ ដែល​គ្មាន​បិទ​សញ្ញា​សម្គាល់ ឈ្មោះ ទីតាំង​

​ដោយ​៖ រ៉ា​ម៉ន / ភ្នំពេញ​៖ យោងតាម​ហ្វេ​ស​ប៊ុ​ក​ផ្លូវការ​របស់លោក​វេជ្ជបណ្ឌិត ងី មាន​ហេង ប្រធាន​មន្ទីរ​សុខាភិបាល​រាជធានី​ភ្នំពេញ នា​ថ្ងៃទី​១៣ សីហា នេះ បានបញ្ជាក់​ថាៈ មន្ទីរ សុខាភិបាល នៃ​រដ្ឋបាល​រាជធានី​ភ្នំពេញ សូម​រំលឹក​លោក លោកស្រី ម្ចាស់ ឬ​អ្នកគ្រប់គ្រង គ្លីនិក​ទាំងអស់ កុំ​ប្រេ​ី​រថយន្ត​សង្គ្រោះ ដែល​គ្មាន​បិទ​សញ្ញា​សម្គាល់ ឈ្មោះ ទីតាំង​។​

​លោក​វេជ្ជបណ្ឌិត ងី មាន​ហេង បាន​បន្តថាៈ ម្យ៉ាងវិញទៀត សូម​ប្រេ​ី​ប្រាស់​រថយន្ត ស​ង្ក្រោះ នៃ​គ្លីនិក​របស់លោក លោកស្រី ដឹកបញ្ជូន​តែ​អ្នកជំងឺ ដែល​ត្រូវបញ្ជូន​ពី​គ្លីនិក ទៅ​បន្ត​ព្យាបាល នៅ​មន្ទីរពេទ្យ ដែលមាន​សមត្ថភាព​ខ្ពស់ជាង តែប៉ុណ្ណោះ ៕/V​