អាជ្ញាធរខេត្ត​ព្រះសីហនុ​ប្រកាសជូន​ដំណឹង​ដល់​អតីត​កម្មករ និយោជិត​ទាំងអស់ ដែល​ធ្វើការ​នៅក្នុង​ក្រុមហ៊ុន​កាស៊ីណូ តុង​ហ្វា​ង ប៉ា​លី​រិ​ន មក​ទូទាត់​បើកប្រាក់​បំណាច់​ផ្តាច់​កិច្ចសន្យាការងារ នៅ​រសៀល​ថ្ងៃទី​១៨ ខែសីហា ឆ្នាំ​២០២២ នៅ​មន្ទីរ​ការងារ និង​បណ្តុះបណ្តាល​វិជ្ជាជីវៈ ខេត្ត​ព្រះសីហនុ​។​