នគរបាល​ព្រំដែន​វរ​:​លេខ​៨១៥ អះអាងថា​ខ្លួន​បាន​ត្រៀម​បម្រុង​កម្លាំង អន្តរាគមន៍​ជានិច្ច​ទោះបី​ជំនន់​ទឹកភ្លៀង​ឡើង​ឬ​ស្រក​ក៏ដោយចុះ​។​ជាក់ស្តែង​នៅ​ថ្ងៃទី​១៨​ខែសីហា ស្ថានភាព​ជំនន់​ទឹកភ្លៀង​នៅ​ព្រំដែន​កម្ពុជា​- ថៃ​និង​នៅ​ឃុំ​ទួល​ពង្រ​ស្រុក​ម៉ាឡៃ បាន​ស្រក​ចុះ​ខ្លះ​វិញ​ហើយ​។​ ​តែ​ទោះជា​យ៉ាងណា​តាម​បទបញ្ជា​របស់លោក​ឧ​ត្ត​ម​សេនីយ៍​ទោ​សិទ្ធិ ឡោះ ស្នងការ​នគរបាល​ខេត្ត បន្ទាយមានជ័យ​កម្លាំង​នគរបាល​ទាំងអស់​នៅតាម​គោលដៅ​និង​ដែន​សមត្ថកិច្ច​ខ្លួន​ត្រូវ​ត្រៀម​បម្រុង អន្តរាគមន៍​ក្នុងអំឡុងពេល​ទឹកជំនន់​ទឹកភ្លៀង​និង​ទឹក​ហូរ​ធ្លាក់​ពី​ព្រំដែន​ថៃ ។​

Aug 18, 2022

នគរបាល​ព្រំដែន​វរ​:​លេខ​៨១៥ អះអាងថា​ខ្លួន​បាន​ត្រៀម​បម្រុង​កម្លាំង អន្តរាគមន៍​ជានិច្ច​ទោះបី​ជំនន់​ទឹកភ្លៀង​ឡើង​ឬ​ស្រក​ក៏ដោយចុះ​។​ជាក់ស្តែង​នៅ​ថ្ងៃទី​១៨​ខែសីហា ស្ថានភាព​ជំនន់​ទឹកភ្លៀង​នៅ​ព្រំដែន​កម្ពុជា​- ថៃ​និង​នៅ​ឃុំ​ទួល​ពង្រ​ស្រុក​ម៉ាឡៃ បាន​ស្រក​ចុះ​ខ្លះ​វិញ​ហើយ​។​
​តែ​ទោះជា​យ៉ាងណា​តាម​បទបញ្ជា​របស់លោក​ឧ​ត្ត​ម​សេនីយ៍​ទោ​សិទ្ធិ ឡោះ ស្នងការ​នគរបាល​ខេត្ត បន្ទាយមានជ័យ​កម្លាំង​នគរបាល​ទាំងអស់​នៅតាម​គោលដៅ​និង​ដែន​សមត្ថកិច្ច​ខ្លួន​ត្រូវ​ត្រៀម​បម្រុង អន្តរាគមន៍​ក្នុងអំឡុងពេល​ទឹកជំនន់​ទឹកភ្លៀង​និង​ទឹក​ហូរ​ធ្លាក់​ពី​ព្រំដែន​ថៃ ។​