​មន្ដ្រី​ចំនួន​បួនរូប ត្រូវបានតែងតាំង​ជា​អភិបាលរង​ខេត្តស្វាយរៀង​ដែលជា​ខេត្តមាន​ព្រំប្រទល់​ជាមួយ​ប្រទេស​វៀតណាម​។​នេះ​បើ​យោងតាម​អនុក្រឹត្យ​របស់​រាជរដ្ឋាភិបាល​ចុះ​ថ្ងៃទី ៩ ខែសីហា ឆ្នាំ​២០២២​៕​