ក្រសួង​អប់រំ បំភ្លឺ​មតិ​សាធារណជន មួយចំនួន ពាក់ព័ន្ធ​នឹង​ការបង្រៀន ភាសា​វៀតណាម នៅ​សាកលវិទ្យាល័យ​ភូមិន្ទ​ភ្នំពេញ​

​ដោយៈ ទេព មង្គល / ភ្នំពេញៈ ក្រសួង​អប់រំ យុវជន និង​កីឡា បានចេញ​សេចក្តីប្រកាស ព័ត៌មាន​មួយ នៅ​ថ្ងៃទី​១៩ ខែសីហា ឆ្នាំ​២០២២ ម្សិលមិញ​នេះ ដើម្បី​បំភ្លឺ​មតិ​សាធារណជន មួយចំនួន ពាក់ព័ន្ធ​នឹង​ការបង្រៀន ភាសា​វៀតណាម នៅ​សាកលវិទ្យាល័យ​ភូមិន្ទ​ភ្នំពេញ ។​