ដោយ:ពៅនិមល/ភ្នំពេញ៖ ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ នៅរសៀលថ្ងៃទី២៥ ខែសីហានេះ បានចេញលិខិតផ្លូវការមួយ ស្តីពីផែនការបោះផ្សាយលក់មូលបត្រឆ្នាំ២០២២ ក្នុងនោះ រដ្ឋនឹងធ្វើការបោះផ្សាយលក់មូលបត្រជាលើកដំបូង ក្នុងទំហំសរុបជាង ១ទ្រីលានរៀល (១ ២១៩ ៥០០ ០០០រៀល) ស្មើនឹងប្រមាណ ៣០០លានដុល្លារអាម៉េរិក ចាប់ពីខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២២តទៅ។
ព័ត៌មានលម្អិតសូមពិនិត្យសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានខាងក្រោម៖