វឌ្ឍនភាព​នៃ​ការស្ថាបនា​ផ្លូវ​នៅ​តំបន់​អភិវឌ្ឍន៍​ភូមិ​ធម្មជាតិ​រុន​តា​ឯក​អនុវត្ត​ដោយ​កងវិស្វកម្ម តេ​ជោ​ហ៊ុនសែន​សៀមរាប​សម្រាប់​ថ្ងៃទី​២៩​ខែសីហា​វិញ​សម្រេចបាន​ក្នុងនោះ​ការងារ​ចាក់ដី​ក្រួ​ក្រហម​សម្រាប់ធ្វើ​ផ្លូវ​ចែកជា​ពីរ​តំបន់​÷១.​តំបន់​ទី​១ មាន​ប្រវែង​សរុប ៥៣៥២​ម៉ែត្រ សម្រេចបាន ១៣២០​ម៉ែត្រ គិត​ភាគរយ​បាន ២៤.៦៦​ភាគរយ​និង​
២-​តំបន់​ទី​២ មាន​ប្រវែង​សរុប ១១ ៥៣៥​ម៉ែត្រ សម្រេចបាន ១ ៩១០​ម៉ែត្រ គិត​ជា​ភាគរយ ១៦.៥៥​ភាគរយ​។