អង្គភាពអ្នកនាំពាក្យរាជរដ្ឋាភិបាល នឹងរៀបចំ សន្និសីទសារព័ត៌មាន ស្ដីពី “សមិទ្ធផល សម្រេច បានរយៈពេល ៥ឆ្នាំកន្លងមក របស់ ក្រសួងព័ត៌មាន” ដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅ នៅថ្ងៃ ព្រហស្បតិ៍ទី០១ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២២ វេលា ម៉ោង៩:៣០នាទីព្រឹក នៅទីស្ដីការ គណៈរដ្ឋមន្រ្ដី សាលសេរីភាព ជាន់ផ្ទាល់ដី៕