ចាប់ពី​ថ្ងៃទី​១ កញ្ញា តទៅ កម្ម​វិធីដក​ពិន្ទុ​បណ្ណ​បើកបរ និង​ការបង់ប្រាក់​ពិន័យ​អន្តរការណ៍ ចំពោះ​អំពើ​ល្មើសច្បាប់ ស្តីពី​ចរាចរណ៍​ផ្លូវគោក នឹង​អនុវត្ត​សាកល្បង នៅ​ទូទាំងប្រទេស
​ដោយៈ ទេព មង្គល / ភ្នំពេញៈ គណៈកម្មាធិការ​ជាតិ សុវត្ថិភាព​ចរាចរណ៍​ផ្លូវគោក នឹង​ដាក់ឱ្យ​ដំណើរការ អនុវត្ត​សាកល្បង នៅ​ទូទាំងប្រទេស នូវ​កម្ម​វិធីដក​ពិន្ទុ​បណ្ណ​បើកបរ និង​ការបង់ប្រាក់​ពិន័យ​អន្តរការណ៍ ចំពោះ​អំពើ​ល្មើសច្បាប់ ស្តីពី​ចរាចរណ៍​ផ្លូវគោក ចាប់ពី​ថ្ងៃទី​០១ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ​២០២២ ស្អែក​នេះ​តទៅ ។​