តុលាការ​បារាំង នៅ​ថ្ងៃទី​០១​ខែកញ្ញា​ឆ្នាំ​២០២២ បាន​បើក​ការ​ស្តាប់​ក្តី​នៃ​សំណុំរឿង​រវាង​លោក សម រង្ស៊ី​និង​សម្តេច តេ​ជោ​នាយករដ្ឋមន្ត្រី ហ៊ុន សែន​។ ជា​បណ្តឹង​ដែល​ស​ម្តេ​ចេ ហ៊ុន សែន ប្តឹងទៅ​តុលាការ​បារាំង​កាលពី​ឆ្នាំ​២០១៩ ក្រោយ​លោក សម រង្ស៊ី លើកឡើងថា សម្តេច​តេ​ជោ ហ៊ុន សែន ជា​មនុស្ស​នៅ​ពីក្រោយ​ការស្លាប់​របស់ លោក ជា វិជ្ជា ប្រធាន​សហជីព និង​លោក ហុក ឡងឌី អតីត​អគ្គស្នងការ​នគរបាល​ជាតិ​។ ជាង​ប្រាំ​ម៉ោង​ក្នុង​សវនាការ​លោក សម រង្ស៊ី​បាន​ព្យាយាម​បង្វែ ស្ថានការណ៍​ដោយ​លើក​និយាយ​ពី​បរិបទ​នយោបាយ​កម្ពុ​ជានា​ខណៈ​មេធាវី​សម្តេច​តេ​ជោ ហ៊ុនសែន ទាមទារ​រក​ភស្តុតាង រឹងមាំ​នៃ​ការចោទប្រកាន់​។​

Sep 2, 2022

តុលាការ​បារាំង នៅ​ថ្ងៃទី​០១​ខែកញ្ញា​ឆ្នាំ​២០២២ បាន​បើក​ការ​ស្តាប់​ក្តី​នៃ​សំណុំរឿង​រវាង​លោក សម រង្ស៊ី​និង​សម្តេច តេ​ជោ​នាយករដ្ឋមន្ត្រី ហ៊ុន សែន​។ ជា​បណ្តឹង​ដែល​ស​ម្តេ​ចេ ហ៊ុន សែន ប្តឹងទៅ​តុលាការ​បារាំង​កាលពី​ឆ្នាំ​២០១៩ ក្រោយ​លោក សម រង្ស៊ី លើកឡើងថា សម្តេច​តេ​ជោ ហ៊ុន សែន ជា​មនុស្ស​នៅ​ពីក្រោយ​ការស្លាប់​របស់ លោក ជា វិជ្ជា ប្រធាន​សហជីព និង​លោក ហុក ឡងឌី អតីត​អគ្គស្នងការ​នគរបាល​ជាតិ​។ ជាង​ប្រាំ​ម៉ោង​ក្នុង​សវនាការ​លោក សម រង្ស៊ី​បាន​ព្យាយាម​បង្វែ ស្ថានការណ៍​ដោយ​លើក​និយាយ​ពី​បរិបទ​នយោបាយ​កម្ពុ​ជានា​ខណៈ​មេធាវី​សម្តេច​តេ​ជោ ហ៊ុនសែន ទាមទារ​រក​ភស្តុតាង រឹងមាំ​នៃ​ការចោទប្រកាន់​។​