លោក ជា សុផារ៉ា៖គិតត្រឹមថ្ងៃទី​៣​ ខែកញ្ញា​ ឆ្នាំ២០២២ ក្រុមការងារបានបាន​បោះ​បង្គោល​ព្រំ​ដី​ និង​ស្លាក​លេខ​ដី​ឡូតិ៍បាន​ចំនួន​សរុប​ ១៤២៧​ឡូតិ៏​ ក្នុង​នោះ​ដី​ឡូតិ៍​ដែល​បាន​ចាប់​ឆ្នោត​រួច​ចំនួន​ ១​១១៧ឡូតិ៏​ក៏បាន​បោះបង្គោល​ព្រំ​និង​ស្លាក​លេខ​រួច​រាល់​ផង​ដែរ៕