លោក ជា សុផារ៉ា៖គិតត្រឹមថ្ងៃទី​ ៣​ ខែកញ្ញា​​ ការងារសម្អាតដីឡូតិ៍បាន ៦៨,១ ហិកតា (តំបន់២= ៥០​ ហិកតា + តំបន់៧= ១៨,១​ ហិកតា)​ និងបានរៀបចំសម្អាតទំនប់ស្រះស្រង់ខាងត្បូង បានប្រវែងសរុប ២៤៣ម៉ែត្រ លើប្រវែង​ ៧៨០ម៉ែត្រ៕