បុរស​ម្នាក់​ផឹកស្រា​ស្រវឹង​វាយ​ប្រពន្ធ​នឹង​ចបកាប់​បណ្តាល​ឲ្យ​ស្លាប់​ភ្លាម