ព្រះមហាក្សត្រិយានី អេលីហ្សាបេតទីពីរ (Queen Elizabeth II) ព្រះមហាក្សត្រគ្រងរាជ្យយូរជាងគេក្នុងប្រវត្តិសាស្រ្តអង់គ្លេសនិងជាជនដែលមនុស្សលើលោករាប់ពាន់លាននាក់ស្គាល់ភ្លាមៗ បានសោយទិវង្គតនៅព្រះរាជ្យដំណាក់របស់ទ្រង់កាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ក្នុងជន្មាយុ៩៦វស្សា។