ស.ស.យ.ក. នឹងរៀបចំកម្មវិធី “តោះទៅវេចអន្សមរួមគ្នា”
សូមអញ្ជើញបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរចូលរួមដោយសេរី ក្នុងការវេចនំអន្សមជុំគ្នា នៅទីស្នាក់ការ ស.ស.យ.ក. រាជធានីភ្នំពេញ អាគារខេមរានី ដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី ១៥ ១៧ និង១៨ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២២ ក្នុងអំឡុងពិធីកាន់បិណ្ឌខាងមុខនេះ។