ក្រសួងទេសចរណ៍ចេញសារាចរណែនាំសម្រាប់ការពង្រឹងគុណភាពផលិតផលទេសចរណ៍នាឱកាសពិធីបុណ្យ ភ្ជុំបិណ្ឌ