​ប្រែ​សម្រួលៈ​បំណង​(​ស្ត្រេត​ថែមស៍​)៖​លោកតា មី​គី​ហ្ស៊ូ អេដា​(Mikizo Ueda)​ដែល​ជា​បុរស​វ័យចាស់​បំផុត​នៅ​ជប៉ុន បាន​ស្លាប់​នៅ​អាយុ​១១២​ឆ្នាំ នេះ​បើ​តាម​រដ្ឋាភិបាល​តំបន់​ណា​រ៉ា​បាន​ប្រកាស​កាល​​ពី​ថ្ងៃ​អង្គារ​។​

​លោកតា មី​គី​ហ្ស៊ូ អេដា​

​ជប៉ុន​ជា​ប្រទេស​ដែល​សំបូរ​មនុស្ស​មាន​អាយុកាល​​មធ្យម​ខ្ពស់​បំផុត​មួយ​នៅក្នុង​លោក ។​វា​ជា​ជម្រក​សំរាប់​មនុស្ស​ជាច្រើន​ដែល​ជាប់​ក្នុង​កំណត់ត្រា​ឯតទគ្គ​កម្ម​ពិភពលោក​Guinness World Records​ជា​មនុស្ស​អាយុ​ច្រើន​បំផុត​។​

​បុរស​វ័យ​ចំណាស់​បំផុត​ក៏នៅ​ជប៉ុន​​គឺលោកតា ហ្ស៊ី​រ៉ូ​អេ​ម៉ុន គី​មូរ៉ា​(Jiroemon Kimura)​ដែល​មាន​អាយុ​១១៦​ឆ្នាំ និង​៥៤​ថ្ងៃ​ពេល​លោក​ស្លាប់​នៅ​ឆ្នាំ​២០១៣​។​

​តែ​មនុស្ស​អាយុ​ច្រើន​បំផុតនៅជប៉ុន ជាស្រ្តីគឺ ម៉ា​ដាម កា​ណេ តា​ណា​កា​(Madam Kane Tanaka)​ដែល​បាន​ទទួល​មរណភាព​នៅ​អាយុ​១១៩​ឆ្នាំ​កាល​ពី​ថ្ងៃ​១៩ មេសា ឆ្នាំ​២០២២​។​បន្ទាប់​ពី​មរណភាព​របស់​គាត់​​ឥឡូវ មនុស្ស​វ័យចាស់​បំផុត​និង​កំពុង​នៅ​មាន​ជីវិត​នៅ​ជប៉ុន​គឺ​លោកយាយ ម៉ា​ដាម ហ្វ៊ុយ​សា តា​តស៊ូ​មី​(Madam Fusa Tatsumi)​ដែល​មាន​អាយុ​១១៥​ឆ្នាំ​។​

​ទោះជា​ជប៉ុន​សំបូរ​មនុស្ស​អាយុ​ច្រើនៗ​បំផុត ក៏​មនុស្ស​អាយុ​ច្រើន​បំផុត​ដែល​នៅ​មាន​ជីវិត​នៅឡើយ គឺ​យាយជី​បារាំង​ឈ្មោះ ម៉ា​ដាម លូ​ស៊ី​ល រ៉​ន់​ដុន​( Madam Lucile Randon)​អាយុ​១១៨​ឆ្នាំ ។​លោក​​យាយ​ក៏​ជា​មនុស្ស​វ័យ​ច្រើន​បំផុត​ដែល​នៅ​មាន​ជីវិត​ពី​ការ​កើត​ជំងឺ​កូវី​ដ​៕

​យាយជី​បារាំង​ឈ្មោះ ម៉ា​ដាម លូ​ស៊ី​ល រ៉​ន់​ដុន ជាប់​ក្នុង​បញ្ជី​ឯតទគ្គ​កម្ម​ពិភពលោក​ជា​មនុស្ស​អាយុ​ច្រើន​បំផុត​