តើខ្ញីអាចជួយបង្ការជំងឺអ្វីខ្លះ ?

​ដោយៈ health.com.kh

​ខ្ញី ត្រូវបានគេចូលចិត្តយកមកប្រើប្រាស់ស្ទើរតែទូទាំងពិភពលោកសំរាប់ការព្យាបាលជំងឺមិនសូវ ឃ្លាន អាហារ ចង់ ក្អួត និង ក្អួត ក្រោយ ការវះកាត់ ចង្អោ រ ដោយសារ ការព្យាបាលជំងឺមហារីកឈឺ ក្រពះ ចុកពោះ ចាញ់ កូន និង មនុស្ស មួយចំនួន បាន រកឃើញថា ខ្ញីអាចជួយ ព្យាបាល ការឆ្លង មេរោគ ផ្លូវដង្ហើម ជំងឺ រលាក ទងសួត ក្អក ឈឺចាប់ ពេល មានរដូវជំងឺ លាកសន្លាក់និងការឈឺចាប់សាច់ដុំបាន ។ ក្រៅពីនោះខ្ញីអាចជួយកាពារ ៖

​ជំងឺមហារីកពោះវៀនធំ
​ជួយកាត់បន្ថយការឈឺ សាច់ដុំ
​ការពារ ជំងឺមហារីក ក្រពេញ អូ វែ
​បង្ការ ជំងឺហឺត
​ការពារការលើសសំពាធឈាម
​ជួយបំបាត់ ការឈឺចាប់ពេល មាន រដូវ
​ជួយព្យាបាលជំងឺប្រកាំង ( ឈឺ ក្បាល រ៉ាំរ៉ៃ )៕